Klasyczna forma tryptyku ołtarzowego w wersji wideo jako sąd ostateczny nad cywilizacją człowieka Zachodu.

The City of Man

Bill Viola

1989

Play

The City of Man” Billa Violi z 1989 roku to odwołująca się do ikonografii i malarstwa renesansowego, skonstruowana na wzór tryptyku przypominającego ołtarz, wielkoekranowa instalacja wideo. Trzy projekcje, które się na nią składają, przedstawiają symboliczne życie na Ziemi, sąd ostateczny i piekło – współczesną alegorię istnienia, nowoczesną wizję człowieka, którego życie obejmuje wszystkie te sfery; wyraz egzystencjalnych i symbolicznych zainteresowań artysty.

The City of Man