Perfomans nawiązujący do formy śledztwa telewizyjnego, odsłaniający nieobecność prawdy historycznej w nacjonalistycznej propagandzie.

XY – Ungelöst – Rekonstrukcija Zlocina

Milica Tomić

1996/1997

Play

XY – Ungelöst – Rekonstrukcija Zlocina” Milicy Tomić z przełomu lat 1996/97 to inscenizowany performans, ujęty w dominującą formę telewizyjnego śledztwa, obnażający niemożliwość wydobycia / zobiektywizowania prawdy historycznej. Wojna domowa w byłej Jugosławii jest tu pretekstem do refleksji na temat funkcji mediów i roli środowiska artystycznego wobec polityki reżimów.

XY – Ungelöst – Rekonstrukcija Zlocina