Dzieło sztuki jako archiwum ruchomego obrazu, archiwum jako dzieło sztuki.

Platos Schatten / Floating Identities

Frank den Oudsten

1995/1997

Play

Platos Schatten” przedstawione jako dzieło-wystawa, zacierające granice między eksponatem, muzeum i narracją a bazą danych. Erudycyjne dzieło sztuki, będące próbą zbudowania nowej strategii muzealniczej, skonstruowania nowego modelu podawania materiałów wizualnych jako bazy dla percepcji widza.

Platos Schatten / Floating Identities