O publikacji

Play

Seria „WIDOK. WRO Media Art Reader” jest cyklem wydawniczym Centrum Sztuki WRO, obejmującym multimedialne publikacje z zakresu teorii, estetyki i historii sztuki nowych mediów.

Tematem czwartej pozycji wydawanego przez WRO cyklu „WIDOK” są instalacje wideo, a zatem formy łączące obrazy elektroniczne z materialnością obiektów lub swoistym kształtowaniem przestrzeni, które pojawiły się w sztuce począwszy od wczesnych lat 60. XX w.

Instalacje w swej historii rozwijały się wielokierunkowo, przyjmując różnorodne postaci i strategie. Wybrane do publikacji materiały źródłowe, przekazane członkom zespołu programowego WRO, przez nich opracowane i zinterpretowane, dla niektórych były spotkaniem po latach, dla innych nowym polem interpretacji i opisu, jednakże w obu wypadkach kontekst poznawczy jest tworzony przez współczesność. Wychodzimy z założenia, że niemożliwe jest rekonstruowanie historycznej percepcji; historyczne materiały oglądamy z perspektywy współczesności, w której sztuka mediów przesunęła się ku mainstreamowi. Poddajemy analizie zbiór prac, ale również ich dokumentacji, za którymi ciągną się ślady, jakie zostawiły w kulturze, badając sposób, który jest właściwy samej istocie oryginalnej różnicy, jaką uformowała sztuka wideo wobec innej sztuki ruchomego obrazu – filmowej.

Wykonane przez WRO dokumentacje są komplementarną częścią publikacji. Materiały audiowizualne, prace, dokumentacje wystawień, rozmowy z artystami pochodzą z archiwum Centrum Sztuki WRO, przechowującego zbiory związane z działalnością rozpoczętą jeszcze pod koniec lat 80. Od tego czasu zasoby archiwum nieustannie się wzbogacają, a analogowe materiały historyczne podlegają digitalizacji. Dotychczasową zasadą cyklu „WIDOK” była prezentacja materiałów źródłowych w postaci zapisu prac i dokumentacji wideo na płytach DVD, towarzyszących dotychczas ukazującym się tomom. Obecnie odstępujemy od dołączania nośników obrazu, wersja elektroniczna publikacji od razu pozwala na przejście do materiałów wizualnych.


WIDOK. WRO Media Art Reader 4
Historia instalacji wideo

książka + materiały i dokumentacje wideo online, 184 strony, oprawa zintegrowana, wydanie polskie
redakcja: Viola Krajewska, Piotr Krajewski