Androgyniczne ciało w tyglu elektronicznego obrazu.

Das Spiel mit dem Feuer

Franziska Megert

1989

Play

W wideoinstalacji „Das Spiel mit dem Feuer” z 1989 roku, Franziska Megert dokonuje psychoanalitycznej dekonstrukcji archetypów kobiety, mężczyzny i ognia. Głęboko symboliczny dyptyk rozwija klasyczny motyw przedstawieniowy, wprowadzając w jego obręb ruchomą, modułową strukturę.

Das Spiel mit dem Feuer