Minimalistyczna forma rzeźbiarska jako przestrzeń dla wideo w scenerii katastrofy.

Gibellina

Zilla Leutenegger

2003

Play

Gibellina” Zilli Leutenegger z 2003 roku to instalacyjna forma rzeźbiarska z projekcją wideo, która formą prezentacji i treścią odwołuje się do jednej z największych instalacji landartowych w świecie, zaprojektowanej przez Alberto Burriego jako pomnik dla tytułowego włoskiego miasteczka, całkowicie zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w 1968 roku.

Gibellina