Klasyka narracyjnej interaktywności. Widzowie decydują o losach bohaterki, uzależnionej od telewizji i własnych fobii.

Lorna

Lynn Hershman Leeson

1979-1983

Play

Artykuł poświęcony „Lornie” Lynn Hershman Leeson wskazuje na jej aspekty pionierskie w sensie zastosowanych technologii (m.in. Video LaserDisc) oraz strategii odbiorczych, zarówno w kontekście twórczości artystki, jak i historii rozwoju sztuki mediów. Przedstawia odniesienia i konteksty wynikające z posłużenia się interaktywną i narracyjną strukturą, wątki feministyczne, społeczne i polityczny potencjał, kryjący się w oddaniu widzowi możliwości wyboru oglądanych treści. Podkreśla aktualność podejmowanej przez Hershman problematyki relacji człowieka i medium, uwikłania w nowe typy zależności, dywersyfikację ośrodków „władzy”.

Lorna