Telewizyjne obrazy Wschodu i Zachodu jako ikonografia dwóch światów, których ekranami są łopoczące flagi.

Im Bereich der West-Wind Welt (Cold War Monument)

Ingo Günther

1991

Play

Instalacja Ingo Günthera „Im Bereich der West-Wind Welt (Cold War Monument)” z 1991 roku powstała jako reakcja na nową sytuację geopolityczną po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie ZSRR. Dwie flagi-ekrany, umieszczone na wysokich masztach i skierowane przeciw sobie, głośno i rytmicznie łopocą wprawiane w ruch przez dmuchawy. Projekcja wypełnia je dynamicznie treścią symboliczną – „pasy i gwiazdy” wyłaniają się na materiale trzepocącym z lewej do prawej, „sierp i młot” odwrotnie. Artykuł zwraca uwagę, że Günther, pracujący jako artysta, dziennikarz i korespondent zafascynowany rozwojem nowych technologii komunikacyjnych, podejmował w swoich pracach ważne w skali globalnej społeczno-polityczne zagadnienia, w oryginalny i syntetyczny sposób ujmując tę skomplikowaną problematykę w multimedialne instalacje.

Im Bereich der West-Wind Welt (Cold War Monument)