Obiekty, których dotknięcie uruchamia audiowizualny strumień jako osobiste narzędzia do nawigacji przez wspomnienia, teksty, obrazy.

The Surprising Spiral

Ken Feingold

1991

Play

Zrealizowana w 1991 roku praca Kena Feingolda to wieloelementowa instalacja interaktywna, będąca swoistym pamiętnikiem z podróży artysty, ujęta przez pryzmat współczesnych praktyk internetowych. Surfowanie, „pogo sticking” czy skrolowanie to aktywności, które można porównać ze sposobem doświadczania omawianej instalacji interaktywnej.

The Surprising Spiral