Pre-mapping, wielość projekcji na ukształtowane matryce, wizerunków ikonicznych dla historii idei rewolucji.

Men of Vision: Lenin + Marat

Peter Callas

1992-1995

Play

Instalacja Peter Callasa „Men of Vision: Lenin + Marat” z lat 1992-1995 wykorzystuje obrazy i symbole związane z rewolucjami, uniwersalizując czy, poprzez zapętlenie, uwidaczniając stałe powtarzanie się pewnych schematów zmiany władzy, dokonującej się często w trybie rewolucji. Jak wyjaśnia artysta, „animacje odtwarzane są z pętli, co ma związek z sensem angielskiego słowa «revolution» (i jego łacińskiego źródłosłowu – przyp. red.), które oznacza dosłownie obracanie się, krążenie”, zwracając uwagę na historyczną cykliczność wielkich zmian czy przewrotów. Ekranami są, zawieszone w przestrzeni ekspozycyjnej, wycięte kształty, na których oglądamy dedykowane im obrazy, specjalnie przygotowane pod te niecodzienne ramy z wykorzystaniem, nomen omen, rewolucyjnego urządzenia, jakim był Quantel Paintbox – narzędzie do komputerowej obróbki graficznej, diametralnie zmieniające tryb pracy z obrazem i animacją. Projektory zostały dosłownie umieszczone w oczach wielkoformatowych postaci Lenina i Marata, a sam artysta również postawił się w roli „człowieka z wizją” – tego, dokąd zmierzać może sztuka, korzystająca z rozwiązań technologicznych.

Men of Vision: Lenin + Marat