Obraz podróży jako partytura muzyczna rozpisana na ekrany, rozbicie zarejestrowanych impresji artysty, ujmującego świat okiem kamery, dzielącego się z widzem rytmem obserwacji.

Paysages / Passage

Robert Cahen

1996-2002

Play

„Paysages / Passage” jest projektem rozwijanym przez francuskiego artystę Roberta Cahena w latach 1996-2002. Impresyjna wideoinstalacja zaciera granice pomiędzy „landscapem” a „soundscapem”, łącząc założenia muzyki konkretnej z eksperymentami nad formą wizualną zapisu wideo i jego przestrzennego przedstawienia oraz synestetycznego wymiaru doświadczania czasu, ruchu i przestrzeni.

Paysages / Passage