Analityczna transformacja obrazu w dźwięk z czasów medium is the message. Telewizyjna propaganda jako gdakanie emitowanych na żywo pikseli.

Telewizyjna kura

Wojciech Bruszewski

1979

Play

„Telewizyjna kura” to instalacja wykorzystująca telewizor, głośnik, czujnik optyczny i audycję nadawaną na żywo przez telewizję. Piksele programu odbieranego w danym momencie przez telewizor są przetwarzane przez sensor umocowany do kineskopu i słyszane jako gdakanie kury. Intensywność gdakania i jego głośność zależą od zmian zachodzących w obrazie. Instalacja analityczna, transformująca sygnał optyczny w akustyczny z okresu, gdy sztuka wideo zapowiadała dopiero powstanie sztuki mediów, a jednocześnie o politycznej wymowie, wyrażająca postawę artysty wobec ówczesnej telewizji jako narzędzia komunistycznej propagandy w ówczesnej Polsce.

Telewizyjna kura